Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån som trenger en søknad for å bli innvilget. Det er slik med ganske mye i vårt samfunn at du ikke kun får ting, men du må også gjøre en ganske stor innsats for å få det. Her er det mange som tar feil og tror at det å kun gjøre noe helt ut av det blå som leder til penger er rart. Forbrukslån er et lån som hjelper deg til å få mer penger enn det du hadde fra før av kun om du bruker pengene på å gjøre noe annet med dem enn å betale ned gjeld. Her er det viktig at man bruker mer tid enn det man tenker å bruke på andre ting. Pass på at du bruker lån på ting som er viktig og ikke kun på ting om er gøy.

Fylle ut en søknad

Når du skal fylle ut søknader kan dette gjøres på to måter. Enten fyller du ut søknaden på siden til banken eller så gir du informasjonen til et selskap som sender din informasjon til banker for deg. Den tryggeste måten å sende informasjon er å sende den direkte til banken. Dette tar selvfølgelig mer tid da man må igjen og igjen sende den samme informasjonen til bank etter bank. Er man lei dette kan det gjøres enkelt ved å la et selskap sende dette inn for deg.

Når du har sendt inn søknaden får du enten et tilbud eller et avslag tilbake. Har du et tilbud forteller tilbudet om hva betingelsene av lånet er. Dette tilbudet må du bruke til å sammenligne med andre tilbud. Det er tilbudene som gjør at du får det dy trenger, nemlig informasjon om hvem som gjør hva og hvordan. Pass på at du vet hvem som tilbyr den laveste renten slik at du får en rente som du kan leve med. Det er ikke noe poeng å få en billig eller en lav rente så lenge du bruker lånet på tull. Pass på at du får til noe og pass på at du får til det du skal. Bli med på dette fremover.

Dokumentasjon

Når du har tilbudet i hånden og har lyst til å ta det må du ettersende litt informasjon for å være sikker på at du får lånet du er tilbudt. Det er to ting som alle ønsker:
Kopi av skattemelding fra det siste året.
Siste lønningslipp fra arbeidsgiver.

Når du har levert dette kan du bli vurdert godt nok. Man kan si mye i disse søknadene uten at det nødvendigvis er riktig. Disse to dokumentene bruker bankene på å si hva de mener er riktig for deg og meg og hva de ikke tør å ta sjansen på. Det er ikke noe skummelt i å sende inn denne informasjonen og det passer veldig fint å få en objektiv vurdering av sin egen personøkonomi. Er den sterk nok til å bære litt mer gjeld?